TÉMA: 11
Význam vzdelávania a výchovy

Aké sú charakteristiky dobrého človeka? Do akej miery ovplyvní výchova a vzdelanie charakter človeka? Na základe čoho sa rozhodovať a zvoliť si?

Mnohí filozofi sa zaoberali nielen tým, aké potenciály sa v človeku skrývajú a čo znamená byť dobrým, prebudeným, uvedomelým človekom, ale hľadali tiež cesty a prinášali poznanie o tom, ako také stavy dosiahnuť, ktorou cestou sa k nim vybrať. A zhodujú sa v tom, že bez úsilia a systematickosti sa k cieľu dôjsť nedá. To je i prínos vzdelania a výchovy, a to nie len v detskom veku.

Každý z nás sa meníme a formujeme aj v čase dospelosti. V detstve nás tvaruje naša rodina a okolie, v dospelosti sa formovanie nás samých nachádza v našich rukách a prostredníctvom nášho sebavzdelávania a sebavýchovy sa my sami stávame zodpovednými za vytvorené dielo – dielo, ktoré je zároveň dielikom v mozaike spoločnosti, ľudstva a celého sveta.

V jedenástej téme sa pozrieme na hodnoty vzdelávania a výchovy, pedagogické princípy vo filozofii, na význam vzdelania pre spolužitie a na vzťah medzi vzdelávaním a občianskym protagonizmom.


„Človek sa môže stať človekom len pomocou výchovy, nie je ničím, iba tým, čím ho robí výchova.“
                                                                                                                 Jan Amos Komenský