ONLINE - Počas opatrení COVID - 19  prebieha kurz Filozofia pre život aj ONLINE prostredníctvom internetovej platformy ZOOM.

TÉMA: 6
Konfucius učiteľ stoviek generácií

Čo je malé a čo veľké ja v nás? Ako dosiahnuť poriadok v spoločnosti? A aký význam majú obrady a tradície?

Konfucianizmus, ktorý ovplyvňoval čínske myslenie takmer 2 500 rokov, ponúka eticko-politické zriadenie založené na princípoch bratstva, poriadku a harmónie. Jeho usporiadanie spoločnosti, vedenej najschopnejším a najcnostnejším človekom, je odrazom harmónie v univerze.

Ponúka racionálny sociálny poriadok založený na etike a vzdelaní zdôrazňujúc dôležitosť osobného rozvoja človeka. Dosiahnutie vyššej úrovne v spoločnosti podmieňuje dosiahnutím vyššej úrovne v jednotlivcoch, ktorí spoločnosť tvoria. Preto Konfucius zastával názor, že medzi etikou aj politikou nie je vo svojej podstate rozdiel.

V téme si predstavíme osobnosť a život učiteľa Konfucia, jeho systém fungovania spoločnosti nazývaný LI, charakteristiky človeka JU a tiež význam tradícií a ceremónii na dosiahnutie harmónie.

„Ak vidíš dobrého človeka, snaž sa nasledovať jeho príklad, a ak vidíš zlého človeka, preskúmaj svoje vlastné nedostatky.“
                                                                                                                                                    Konfucius