TÉMA: 17
Historické cykly

Opakuje sa história? Máme lepšiu dobu pre rozvoj než akú mali naši predkovia? Je pravdivá teória večného návratu? Aký význam má dnešná doba a akú úlohu v nej zohrávame?

Čas je relatívny pojem, ale i tak nás veľmi ovplyvňuje, pretože predstavuje jednu z realít, prostredníctvom ktorej sa vo svete orientujeme. Jeho plynutie v prírode vnímame prostredníctvom striedajúcich sa období, pričom každé z nich si spájame s istými charakteristikami. Tieto obdobia sa striedajú a zároveň sa opakovane navracajú do toho istého momentu, hoci vždy v trochu pozmenenej forme.

V starých kultúrach sveta sa plynutie času spájalo aj s omnoho väčšími cyklami než sú len ročné obdobia. Cykly v dejinách sa tiež vyznačovali istými špecifickými charakteristikami
a keď ich človek pozná, môže lepšie chápať zmysel a okolnosti doby, v ktorej práve žije, čo mu umožňuje priblížiť sa k poznaniu svojej vlastnej úlohy v danej dobe.

V tejto téme budeme skúmať charakteristiky dnešnej doby, historické cykly, zákonitosti dejín a tiež pojmy ako éry a jugy.


„Kto zabúda na svoje dejiny, je odsúdený ich opakovať.”
                                                                                                                                  George Santayana