TÉMA: 3 
Poklady indickej múdrosti

Čo sa skrýva v posvätnom indickom texte Bhagavadgíta? Ako sa v indickej filozofii vysvetľuje zmysel vnútorného boja? Ako sa správne rozhodnúť?

Posvätné texty nám vždy prinášajú odkaz medzi riadkami. Prostredníctvom symbolov sa cez ne môžeme napiť zo studnice Pravdy a Poznania. Otvárajú nám brány do vnútorného sveta, v ktorom sa stretajú protichodné hlasy, pričom snahou človeka je zorientovať sa v nich a dosiahnuť vnútornú rovnováhu a pokoj. Medzi také texty patrí aj Bhagavadgíta.

Mnohé učenia, vrátane indických, vnímajú život ako sled príčin a dôsledkov, ktoré sa striedajú v cyklickom vývoji. A v tejto hre a striedaní sa dvoch dopĺňajúcich sa síl sa niekde uprostred a nad nimi nachádza bod harmónie.

Téma sa zaoberá pojmami, ako sú rozhodnutie, karma, dharma a reinkarnácia. Ústrednou témou je otázka, ako sa človek môže naučiť konať „správne“.


„Keby sa ma niekto spýtal, v ktorej knihe ľudský duch rozvinul najplnšie svoje dary, najhlbšie rozmýšľal o najväčších problémoch žitia a dospel k riešeniam, ktoré zasluhujú povšimnutie aj tých, ktorí študovali Platóna a Kanta, ukázal by som na Bhagavadgítu. A keby som sa sám seba pýtal, z ktorej knihy by sme my, ktorí sme takmer výlučne žili z myšlienok Grékov a Rimanov, mali čerpať poučenie,  ktoré  najviac  potrebujeme,  aby sme svoj  vnútorný  život urobili dokonalejším, svetovejším, širším, hlbším, múdrejším, naozaj ľudskejším, ukázal by som opätovne na Bhagavadgítu.“ 

                                                                                                                                 Max Müller