Každý z nás môže byť zmenou,

ktorú chce vidieť vo svete

Byť filozofom je spôsob života, ktorý je spojený s najušľachtilejšími cieľmi ľudstva. Ak filozofia nie je len formálna,
ale aj praktická, pomáha nám lepšie sa spoznať a zlepšovať samého seba.

Praktická filozofia?

Chceli by ste lepšie spoznať samých seba a prehĺbiť porozumenie svojho života a sveta, ktorý vás obklopuje? Máte otázky a hľadáte odpovede? Je veľa ciest, ako ich nájsť. Jednou z nich vždy bola cesta filozofie.

Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.

Zoznámite sa s najvýznamnejšími myšlienkami rozvinutých civilizácii celého sveta, ktorých hodnota je aktuálna dodnes. Budeme sa o nich rozprávať, navzájom ich porovnávať a odhaľovať medzi nimi súvislosti. Získate praktické rady a tipy na rozvoj osobnosti a na odkrývanie svojho potenciálu.

Spoločne nahliadneme do sveta zaujímavých otázok týkajúcich sa etiky a hodnôt, do problematiky spolužitia medzi ľuďmi aj do logiky a zákonitostí histórie. Kurz podnecuje vlastné hľadanie súvislostí a odpovedí na otázky o zmysle, princípoch a zákonoch života.

Celkovo 18 tém kurzu je rozdelených do 3 blokov:

1. Etika

Etika pomáha nahliadnuť do vlastného vnútra, vlastnej psychiky a zákonov, ktoré riadia ľudskú bytosť. Umožňuje človeku zorientovať sa v sebe samom a rozvíjať to najlepšie v človeku.

2. Sociopolitika

V tomto bloku nahliadneme do zákonov fungovania spoločnosti a medziľudských vzťahov. Zameriame sa na to, ako sa naučiť harmonicky spolužiť a spolupracovať s ostatnými.

3. Filozofia dejín

Pomáha naučiť sa čítať v dejinách a pochopiť ich kontinuitu a logiku. Privádza človeka k pochopeniu významu dnešnej doby a k zamysleniu sa nad sebou, ako nad jej aktérom a tvorcom.

Kurz vám okrem iného ponúka

18 pútavých tém

Predstavíme vám rozličné myšlienky a hodnoty prítomné v klasických filozofiách, ktoré sú stále aktuálne pri hľadaní odpovedí na otázky súčasného človeka.

Osobný rozvoj

Poskytneme vám praktické tipy a cvičenia, ktoré vám pomôžu na ceste lepšieho spoznania seba samého a rozvoja osobnosti.

Otvorenú diskusiu

V priateľskej atmosfére budete mať možnosť zreflektovať svoje myšlienky a podeliť sa s inými o svoje skúsenosti.

Syntézu ľudského poznania

Filozofia ako syntéza ľudského poznania, nie ako samostatná špecializácia.
Kurz mi ponúkol to, čo som hľadala. Vždy som sa zaujímala o staroveké civilizácie, kultúry a filozofie. Pritiahol ma Egypt a budhizmus. Našla som tu odpovede na mnohé moje otázky.
Jana Benďáková
Kurz „Filozofia pre život“ mi dal oveľa širší prehľad o témach, ktorými som sa dovtedy zaoberal len sám. Tiež som si urobil predstavu o tom, ako by mohlo vyzerať pokračovanie v štúdiu.
Emil Medzihorský

Osemnásť tém kurzu: FILOZOFIA PRE ŽIVOT

Kurz pre rozvoj osobnosti vás v 18-tich témach prevedie najvýznamnejšími myšlienkami a hodnotami, ktoré tvoria významné duchovné dedičstvo ľudstva


Podrobnosti o kurze

Kurz tvorí 18 tém a má dve formy

Vybrať si môžete mezdi BEŽNOU a INTENZÍVNOU formou.

BEŽNÁ
forma kurzu

Celý kurz trvá 18 týždňov a každý týždeň sa jeden večer venujeme jednej téme, ktorá je spojená s diskusiou, cvičeniami na stretnutí a úlohami na doma určenými na sebarozvoj.

Jedno stretnutie trvá 1,5 hodiny.

Prednášky prebiehajú v rovnaký deň v týždni a v rovnakú hodinu ako prvá prednáška.

INTENZÍVNA
forma kurzu

Celý kurz trvá 12 týždňov a každý týždeň sa jeden večer venujeme dvom témam, ktoré sú spojené s diskusiou, cvičeniami na stretnutí a úlohami na doma určenými na sebarozvoj.

Jedno stretnutie trvá 3 hodiny.

Prednášky prebiehajú v rovnaký deň v týždni a v rovnakú hodinu ako prvá prednáška.

Kedy a kde

Pravidelne otvárame kurzy praktickej filozofie
„FILOZOFIA PRE ŽIVOT“ v Bratislave, Košiciach
a Banskej Bystrici
.
Harmonogram je v každej lokalite individuálny, spravidla však zvykne prebiehať v podvečerných hodinách.

ČO O KURZE POVEDALI ABSOLVENTI

kurz Filozofia pre život absolvovalo už viac ako 700 účastníkov

Páčil sa mi široký záber. Nebolo to jednostranne zamerané na jednu kultúru či filozofiu, práve naopak. Tiež sa mi páčilo, že bolo ukázané, ako prakticky vieme filozofiu použiť v živote a prípadne si ňou ten život aj zlepšiť. To bolo úplne niečo nové, s čím som sa doposiaľ inde nestretla.
Mária Horváthová
Je to všetko v jednom, človek získa prehľad a inšpiráciu pre svoj každodenný život. A hlavne to je zábava a človek sa lepšie spozná a porozumie ľuďom a svetu vôkol. Rozhodne by som kurz odporúčala každému.
Viera Bodnárová
Kurz mi odporučila priateľka, pretože vedela, že ma zaujíma história. Obsah kurzu a jeho témy ma zaujali, tak som sa prihlásil. Najviac ma zaujala psychológia a jej tajomstvá a zároveň možnosť sa o tejto téme porozprávať s prednášajúcim.
Martin Meliško

Ako sa prihlásiť na kurz?

Vyberte si mesto a termín, ktorý vám najviac vyhovuje, kliknite na tlačidlo,
vyplňte prihlášku a odošlite. Cena za jeden blok kurzu je 25.- EUR, študenti a dôchodcovia 20.- EUR.

V Bratislave

sú aktuálne naplánované nasledujúce termíny:

V Košiciach

pripravujeme kurz v týchto termínoch:

V Banskej Bystrici

si môžete vybrať
z nasledujúcich termínov:

O nás

Nová Akropolis je organizácia s filozofickým, kultúrnym a sociálnym zameraním, ktorá na Slovensku pôsobí od roku 2000
ako pobočka medzinárodnej organizácie, ktorá má tri hlavné oblasti činnosti:
filozofia, kultúra a dobrovoľníctvo.

V súčasnosti združujeme viac ako:

0
dobrovoľníkov
Po celom svete máme viac ako:
0
pobočiek
Pôsobíme vo viac ako:
0
krajinách sveta

Spoločne sa venujeme porovnávaciemu štúdiu filozofií, klasických kultúr či symbolizmu, inšpirujeme sa myšlienkami veľkých osobností filozofie, psychológie, vedy, kultúry a humanizmu a pracujeme na tom, aby sme tieto idey a hodnoty pretavili do konkrétnych činov prospešných nášmu okoliu. Združujeme dobrovoľníkov, ktorí pripravujú vzdelávacie, kultúrne, sociálne a ekologické aktivity v podobe prednášok, kurzov, divadelných predstavení, workshopov, tvorivých dielní, programov pre detské domovy či ekologických podujatí. 

Symbolika názvu vychádza zo starogréckeho označenia Akropolis, čo označovalo vyvýšenú časť mesta. Tu sa uskutočňoval kontakt medzi tým, čo je viditeľné, a tým, čo je neviditeľné. Ide o symbolické miesto pre našu imagináciu, ktoré inšpiruje k tomu, aby sme vystúpili k tomu najvznešenejšiemu v nás samých.