TÉMA: 18
Osud a slobodná vôľa

Je osud človeka vopred určený? Má možnosť slobodnej voľby? Do akej miery je tvorcom vlastnej budúcnosti?

Podľa klasickej filozofie nám život nasmerovaný k archetypom umožňuje stať sa lepšou, spravodlivejšou, krajšou a múdrejšou bytosťou. Človek by preto nemal byť len pasívnym divákom, ale aktívnym aktérom, ktorý svojimi rozhodnutiami a vedomým konaním v prítomnosti vytvára dejiny a buduje budúcnosť.

Jedným z dôležitých nástrojov na ceste ľudského života je sloboda. Témou správneho chápania a používania slobody sa zaoberali viacerí filozofi, ako aj psychológovia súčasnosti, a mnohí zhodne dospeli k záveru, že jej najdôležitejším prejavom je sloboda voľby, avšak s plným vedomím možných dôsledkov a prevzatou zodpovednosťou za ne.

V záverečnej téme sa budeme venovať nielen otázke slobody a tvorbe budúcnosti, ale aj pojmom, ako sú archetypy, logos, evolúcia a vedomie.


„Každý, kto si stanoví určitý cieľ, sa k nemu v priebehu svojho života môže aspoň trochu priblížiť. Úžitok a odmena, ktoré postup sprevádzajú, nie sú bezcenné. Tí, ktorí sa o niečo usilujú, môžu mať uspokojenie v tom, že môžu čeliť aj tomu najhoršiemu, čo ich môže stretnúť, nepomerne lepšie, než keby sa o nič neusilovali. Ak si niekto myslí, že vlastné zlepšenie je nad jeho možnosti, nech sa o to, aj keď váhavo, krok za krokom pokúša, skôr ako by nerobil vôbec nič. Keď urobí trpezlivo, správne a vytrvalo prvé krôčiky, prejaví tým svoj záujem o Vyššie Ja a Vyššie Ja potom prejaví svoj záujem oňho."
                                                                                                                                 Paul Brunton