TÉMA: 1
Filozofia ako cesta k sebe samému

Na čo slúži etika a morálka, čo nám prinášajú do života? Čo sú to cnosti a čo neresti? Existujú večné, nadčasové hodnoty, platné v každej dobe a na každom mieste?

Podľa klasickej filozofie bola etika vnímaná ako kľúč k skutočnému rozvoju ľudskej bytosti. Okrem toho bol vždy badateľný vzťah medzi rozvíjaním etických hodnôt a objavovaním zmyslu vlastného života. Nadčasová etika je základným stavebným kameňom pre budovanie vnútorného sveta, skutočného oporného piliera človeka.

Ústredným pojmom etiky je pojem cnosť – „cnostnejší človek“ je ekvivalentom vyjadrenia „silnejší človek“ (v latinčine cnosť = virtus, silný = virilis). Čím je človek schopnejší žiť podľa cností, určitých vnútorných hodnôt, tým viac sa stáva každodenným hrdinom v rozmanitých životných okolnostiach.

Okrem etiky sa v prvej téme dotkneme aj významu pojmov Philo-Sophia, filozofická škola a filozofia ako spôsob života. Ukážeme si rozdiel medzi morálnym a intelektuálnym životom a nevynecháme ani ozrejmenie pojmu učeník.


„Základnou charakteristikou nadčasovej Etiky je to, že je použiteľná v každom období histórie, a napriek tomu je vždy nová, vždy živá, vždy rovnaká. Nie je potrebné mať veľa naštudované ani veľa prečítané, aby ktorýkoľvek človek v hlbinách svojho srdca rozpoznal túto Etiku, ktorá nie je jeho, ani nepatrí žiadnemu jednotlivcovi, ale patrí všetkým“ 
                                                                                                                  Jorge Angel Livraga