TÉMA: 15
Pamäť a skúsenosť

Čo všetko si pamätáme z minulosti? Aké sú pramene poznania histórie? Dokážeme dejiny posudzovať  objektívne?

Spomienky na minulosť, či už sa týkajú jednotlivca alebo spoločnosti, môžu byť pozitívne aj negatívne. V oboch prípadoch však majú vplyv na náš každodenný život a môžu byť veľmi užitočné, ak si z nich dokážeme vziať ponaučenie alebo inšpiráciu.

Či sa nám to páči alebo nie, minulosť je teda našou súčasťou a ovplyvňuje našu prítomnosť. Aby sme z nej mohli vyťažiť maximum, je potrebné ju skúmať čo najobjektívnejšie, bez prikrášľovania, zveličovania alebo vynechávania toho, čo sa nám nepáči.

V úvode témy si spravíme stručný historický prierez a následne sa pozrieme na niektoré aspekty skúmania dejín – pramene, pomocné vedy či štýly výkladu, a tiež na ich psychologické prvky, pričom neopomenieme pamäť a objektívnosť.


„Naše učenie nie je nič iné ako spomínanie. Ak je to pravda, v nejakom predchádzajúcom živote sme sa museli naučiť to, na čo teraz spomíname. Ak si niekto na niečo spomenie, musel to pred tým vedieť.“                                
                                                                                                                                     Platón