TÉMA: 4
Tibetská cesta učeníka

Akým zákonom podlieha cesta vnútorného vývoja? Čo všetko dokáže ľudská myseľ? Starobylý tibetský Text Hlas Ticha ako príručka k vnútornému rastu.

Ruská filozofka H. P. Blavatská svojim titanským dielom, ktoré nadväzuje na starodávne tibetské texty, priniesla svetu kyticu kvetov poznania a múdrosti a pripomenula odvekú tradíciu prenášania múdrosti z učiteľa na učeníka. Svojim životom a prácou šírila ideu bratstva medzi ľuďmi a ideu jednoty medzi človekom a celou prírodou.

Dielo „Hlas Ticha“ predstavuje kompas na ceste vnútorného vývoja a rastu. Poukazuje na charakteristiky jednotlivých úsekov tejto cesty, na jej úskalia, výzvy aj príležitosti, na to, s čím sa nevyhnutne na tejto ceste stretne každý, kto si želá začuť svoj hlboký vnútorný hlas.

Téma sa bude okrem života a diela H. P. Blavatskej zaoberať textom „Hlas Ticha“, troma cnosťami učeníka, zmyslom vnútorného rastu a pojmami ako koncentrácia, ilúzia, túžby či jednota.


„Bojuj so svojimi nečistými myšlienkami skôr, ako ťa premôžu. Použi ich rovnako, ako ony použijú teba, pretože ak ich budeš šetriť a ony sa zakorenia a vyrastú, vedz, tieto myšlienky ťa premôžu a zabijú ťa. Daj si pozor, Učeník, nedopusť, aby sa k tebe priblížil čo len ich tieň.“

                                                                                                                                  Hlas Ticha - úryvok