TÉMA: 2
Človek - zrkadlo univerza

Kto je to človek? Z akých rôznych dimenzií pozostáva človek a univerzum? Aké zákonitosti ovplyvňujú ich vývoj? Prečo je dôležité mať na zreteli dôsledky svojho správania?

V klasických východných a západných kultúrach sa stretávame s rozličnými filozofickými poňatiami človeka, vesmíru, prírody a so snahou človeka o ich poznanie. V človeku odjakživa horí túžba spoznať a pochopiť nie len viditeľné, ale i neviditeľné zákony prírody a naučiť sa žiť s nimi v súlade a harmónii. 

Mikrokozmos aj makrokozmos sú prestúpené tými istými zákonmi, ktoré majú svoje rozmanité prejavy, podľa toho, na ktorej úrovni ich pozorujeme. Rovnako slnečná sústava, ako aj život jednotlivca majú svoj skrytý zmysel, cestu i smerovanie. A rovnako ako vo fyzike každý tlak vytvára protitlak, tak aj na iných úrovniach života každá akcia má svoj dôsledok.

V druhej téme sa zoznámime s klasickou západnou a východnou koncepciou človeka a univerza a s významom pojmov vedomie, dharma, karma a reinkarnácia.


„So zvieraťom človek zdieľa biologickú a psychologickú dimenziu. A nech už akokoľvek dimenzionálne prevyšuje a zatláča jeho ľudská podstata jeho podstatu zvieraciu, človek akosi neprestáva byť zvieraťom. Lietadlo neprestáva byť schopné, rovnako ako auto, jazdiť po letisku, teda po rovine; ako skutočné lietadlo sa osvedčí až vtedy, keď sa zdvihne do vzduchu, teda do trojdimenzionálneho priestoru. Práve tak je človek tiež zvieraťom; ale je tiež nekonečne viac než len zviera, a síce o nič menej než o celú dimenziu, totiž o dimenziu slobody.“ 
                                                                                                                  Viktor Emil Frankl