ONLINE - Počas opatrení COVID - 19  prebieha kurz Filozofia pre život aj ONLINE prostredníctvom internetovej platformy ZOOM.

TÉMA: 16
Mýtus a skutočnosť

Sú mýty len vymyslenými príbehmi zo starých čias? Prečo sa prenášajú skrz toľké  generácie? Ako môžeme mýty vnímať a čo nás môžu naučiť?

Čím hlbšie do dejín zachádzame, tým viac sa stretávame s mýtmi. Zaujímavosťou je, že ich nachádzame v mnohých kultúrach po celom svete a nezriedka sú si veľmi podobné, ako napr. mýty o potope či labyrintoch. Kto a prečo ich vytvoril?

Mýty nám svojím symbolickým jazykom prinášajú nielen poznanie dejín, ale ponúkajú omnoho viac. Mýty je možné odomknúť okrem kľúča historického aj kľúčom psychologickým, numerologickým, astronomickým a inými. A podľa toho, ktorý použijeme, nám mýtus otvorí brány do danej dimenzie. Zároveň sú plné symbolov, ktorých poznanie nám umožňuje nazrieť nielen hlbšie do významu mýtov a dejín, ale tiež do tajomstiev prírodných zákonitostí.

Zamyslíme sa spolu nad zmyslom dejín a mytológie, pozrieme sa na konkrétne kľúče interpretácie mýtov, na základné symboly, ich vlastnosti a význam, a pozastavíme sa pri niektorých vybraných tradičných mýtoch.

 „Len z najväčších výtvorov pravej mytológie bude snáď modernému človeku zrejmé, že tu stojí zoči voči javu, ktorý čo do hĺbky, trvania a univerzálnosti je zrovnateľný snáď len so samotnou Prírodou.“
                                                                                                                                    Karl Kerényi