ONLINE - Počas opatrení COVID - 19  prebieha kurz Filozofia pre život aj ONLINE prostredníctvom internetovej platformy ZOOM.

TÉMA: 5
Budha a zlatá stredná cesta

Je možné priblížiť sa k pochopeniu zmyslu nášho života? Dá sa prekonať bolesť a utrpenie? Ako nájsť vnútornú harmóniu?

Mnoho filozofov sveta sa zaoberalo jednou z najzákladnejších otázok človeka, a to, aký zmysel má jeho existencia, prípadne, ako tento zmysel nájsť. Život nebýva iba prechádzkou ružovou záhradou, ale často je poznačený bolesťou alebo nejakou formou utrpenia a núdze. Ako v ňom napriek tomu nájsť rovnováhu a šťastie?

Princ Siddharta Gautama, známy pod menom Budha, hľadal odpovede na tieto otázky. Na pokraji smrti vysilením pochopil, že žiaden extrém nie je správny a jedine tzv. zlatá stredná cesta môže človeka priviesť k harmónii. Jeho učenie je nesmierne praktické a obsahuje konkrétne rady pre človeka, ako možno uchopiť svoj život do vlastných rúk a pri tom sa vnútorne rozvíjať.

Téma nám priblíži Budhovu životnú cestu hľadania odpovedí. Zoznámime sa s jeho učením o zlatej strednej ceste a Štyroch vznešených pravdách, ktorých súčasťou je Osmoraká ušľachtilá cesta – konkrétne rady k prekonaniu „utrpenia“ v živote.

„Tak ako sa včela živí nektárom kvetu a potom odletí, neničiac vôňu a krásu kvetu, nech sa takto i mudrc túla týmto svetom.“

„Aj keby niekto zvíťazil v bitke tisíckrát nad tisícimi mužmi, najväčším víťazom je ten, kto zvíťazil nad jediným: sebou samým.“

                                                                                                                      Budha (Dhammapadam)

                                                                                                                                         Dhammapadam