TÉMA: 14

Skrytá logika dejín

Na čo je dobré skúmanie dejín? Čo sa z nich vieme naučiť? Aký význam má dnešná doba a akú úlohu v nej zohrávame? Píše dejiny každý alebo len niekto?

K dejinám rôzne národy pristupovali rozmanito a skúmali ich ako vedu, ako filozofiu, ako zdroj morálneho ponaučenia alebo ako niečo posvätné. No zakaždým, keď sa ponorili do ich skúmania, nachádzali v slede udalostí určité zákonitosti, tak ako ich môžeme vnímať v slede udalostí života jednotlivca. 

Skúmaním dejín môže človek získať cenné bohatstvo – nielen v podobe poznatkov, ale predovšetkým skúseností. Ak sa dokážeme z dejín poučiť, ak ich dokážeme pochopiť a vytiahnuť z nich skúsenosť, môžeme ju uplatniť v prítomnosti, čo nám umožňuje stať sa aktívnym a vedomým tvorcom svojej budúcnosti.  

V tejto téme budeme skúmať zákonitosti dejín, možnosti jednotlivca zmeniť svet, vplyv dejín na jednotlivca a tiež sa pozrieme na filozofiu a logiku dejín.


„Filozofia bez histórie je slepá. História bez filozofie je prázdna.“

                                                                                Johann Wolfgang Goethe