TÉMA: 9
Aristoteles a cesta za šťastím

Aké hodnoty sú dôležité pre dobré spolužitie? Potrebujeme k dobrému životu šťastie? Kde sa dá šťastie nájsť? Aké cesty vedú k skutočnému poznaniu?

Odkedy je človek človekom, túži po poznaní, snaží sa pochopiť zákonitosti, ktoré riadia jeho bytie, prírodu, univerzum. Z tohto presvedčenia vychádzal aj filozof Aristoteles, mnohými považovaný za polyhistora, a preto hľadal, aké nástroje na nájdenie poznania má človek k dispozícii.

Šťastie je jedna z najzákladnejších potrieb človeka, a preto sa ním filozof Aristoteles zaoberal veľmi podrobne. Dosiahnuť dlhotrvajúce, tzv. veľké šťastie, a vedieť rozoznať to krátkodobé, malé, netreba nechávať na náhodu. Aristoteles popísal cnosti ako sily duše, ktoré, keď rozvíjame, nám pomáhajú uchopiť život do vlastných rúk.

Predstavíme si Aristotelovu teóriu poznania, zamyslíme sa nad spôsobmi dosahovania veľkého ľudského šťastia a nad vplyvom úrovne poznania a miery šťastia na stupeň spolužitia medzi ľuďmi.


„Nie je možné, aby človek žil šťastne, ak nežije rozumne, pekne, spravodlivo a nie je možné, aby žil rozumne, pekne a spravodlivo, a nežil pritom šťastne.“
                                                                                                                                                Aristoteles