TÉMA: 7
Hľadanie fungujúcej spoločnosti

Je spolužitie problémom alebo výzvou? Aké sú hlavné prekážky pri vytváraní spolužitia? Do akej miery je jednotlivec zodpovedný za problémy sveta?

Téma spolužitie zaujímala ľudí od počiatku vekov. Totiž všetci žijeme vo vzťahoch a väzbách a naše konanie má vplyv na životy ostatných. Preto ľudstvo vždy zaujímali hodnoty, na akých je možné vystavať dobre fungujúcu a družnú spoločnosť. Ak sa takto nájdené hodnoty stanú základom pre politiku, je tu nádej na zažívanie jednoty.

Spoločnosť dnešného sveta zažíva množstvo problémov a postoj jednotlivcov voči nim je rôzny. Niektorí sa snažia separovať, iní ignorovať a ďalší hľadajú riešenia a skúšajú čo je v ich moci. Na svete však nežijeme sami, a preto sa pred jeho problémami nikdy nedá úplne ujsť.

V rámci siedmej témy sa budeme zaoberať úlohou jednotlivca v spoločnosti, budeme hľadať riešenia, ako prispieť k tvorbe lepšieho sveta a stretneme sa aj s pojmom sociopolitika.


„Najšťastnejší človek je ten najlepší a najspravodlivejší, alebo ten, ktorý vládne nad sebou samým. Najnešťastnejší je ten zlý a najviac nespravodlivý, alebo ten, ktorý udržuje tyraniu nad sebou samým a nad obcou.“
                                                                                                                                                         Platón