TÉMA: 8
Platón a mýtus o jaskyni

Je svet naozaj taký, aký ho vidíme? Skutočne sa poznáme, alebo žijeme v sieti ilúzie? Idey ako dobro, krása, pravda a spravodlivosť – sú v každom z nás? Ukrývajú sa odpovede v symbolickom príbehu Mýtus o jaskyni?

Svet, v ktorom žijeme, nie je ani zďaleka dokonalý, napriek tomu bol, podľa učenia filozofa Platóna, vytvorený na základe dokonalých pravzorov. A rovnako tak aj človek. Dokonalosť preto majú v potenciáli a prirodzeným cieľom evolúcie je naplno ho rozvinúť. Ako to však dosiahnuť?

Platón sa touto témou intenzívne zaoberal. Odhalil, že jednou z veľkých prekážok človeka na ceste vlastného rozvoja je ilúzia, ktorej nezriedka podlieha a ktorej jedným z dôsledkov je i manipulácia. Výstižne, avšak symbolickým jazykom, o tom rozpráva v príbehu „Mýtus o jaskyni“. Pozrieme sa na kľúče, ktorými môžeme odomknúť jeho posolstvo.

Téma sa bude zaoberať životom Platóna a jeho učením o Svete Ideí, o Duši, nazrieme za symboly v Mýte o jaskyni a nezabudneme ani na Platónovho veľkého učiteľa Sokrata.                                                                                                                                 


„Milovníci múdrosti poznávajú, že pozorovanie očami, ušami a ostatnými zmyslami je plné klamu, že ich duša je v tele väznená, múdrosť im dohovára, aby sa ich duša sústreďovala sama na seba, nech nepokladá za pravdivé nič, čo pozoruje prostredníctvom zmyslových orgánov, iba to, čo sama vidí, čo je rozumné a zmyslami neviditeľné.“

                                                                                                                                                 Platón