Filozofia pre život: ONLINE KURZ

Počas opatrení COVID - 19  sme pre vás pripravili kurz aj ONLINE prostredníctvom internetovej platformy ZOOM.

POZOR - upozornenie: aktuálne všetky kurzy plánujeme ako prezenčné. V prípade, že opatrenia neumožnia prezenčnú formu, kurz ako aj prezentačná prednáška budú prebiehať online.
Najneskôr 3 dni pred prezentačnou prednáškou zverejníme na našej stránke akou formou budú kurz a prezentačná prednáška prebiehať.

Zoznámite sa s najvýznamnejšími myšlienkami rozvinutých civilizácii celého sveta, ktorých hodnota je aktuálna dodnes. Budeme sa o nich rozprávať, navzájom ich porovnávať a odhaľovať medzi nimi súvislosti. Získate praktické rady a tipy na rozvoj osobnosti a na odkrývanie svojho potenciálu.

Celkovo 18 tém, rozdelených do 3 blokov:

1. Etika

Pomôže nám nahliadnuť do nášho vnútra, našej psychiky a zákonov, ktoré riadia ľudskú bytosť. Umožní nám zorientovať sa v sebe samom a rozvíjať to najlepšie v nás.

2. Sociopolitika

Pomôže nám nahliadnuť do zákonov fungovania spoločnosti a medziľudských vzťahov. Prináša nám možnosti, ako sa naučiť harmonicky spolužiť a spolupracovať s ostatnými.

3. Filozofia dejín

Pomôže nám naučiť sa čítať v dejinách a pochopiť ich kontinuitu a logiku. Privedie nás k významu dnešnej doby a k zamysleniu sa nad nami, ako nad jej aktérmi a tvorcami.

Cena kurzu: 25 € / blok

(pre študentov a dôchodcov 20 € / blok)

Úvodná prednáška ZADARMO

Aktuálne kurzy

plánujeme ako prezenčné.

V prípade, že opatrenia

neumožnia prezenčnú formu,

kurz ako aj prezentačná

prednáška budú prebiehať online.

Čím sa líši online kurz od toho prezenčného?

Obsah kurzov je identický, výhodou kurzu online je, že ho môžete absolvovať z pohodlia vlastného domova.

Čo pre účasť budem potrebovať?

Online kurz prebieha prostredníctvom aplikácie ZOOM, ktorá sa dá nainštalovať na počítač, tablet, ale aj smartfón. Pre účasť je nevyhnutné internetové pripojenie. Všetky potrebné informácie vám zašleme po prihlásení e-mailom.

Kedy bude kurz prebiehať? Kedy začne?

Úvodná prednáška zdarma, na ktorej sa budete môcť dozvedieť o kurze viac, prebehne v uvedenom termíne. Samotný kurz otvárárame prvou témou spravidla nasledujúci týždeň v rovnakom čase. Ďalšie prednášky sa budú konať na týždennej báze. Prípadné odchylky sa dohodnú s účastníkmi vopred.

Bude sa dať kúpiť si iba druhý alebo iba tretí blok?

Nie. Vzhľadom na to, že tématické bloky na seba úzko nadväzujú, je nutné ich absolvovať v danom poradí, t.j. najprv Etika, potom Sociopolitika a nakoniec Filozofia dejín (ak sa rozhodnete absolvovať kurz v celom jeho rozsahu).

Nezáväzná prihláška

na úvodnú prednášku (aktuálne plánovanú prezenčne ak si to opatrenia vyžiadajú tak online)
ZADARMO 

Ak si chcete nezáväzne rezervovať miesto
na úvodnú prednášku ZADARMO, vyplňte prosím formulár nižšie.

Položky označené * sú povinné.