ONLINE - Počas opatrení COVID - 19  prebieha kurz Filozofia pre život aj ONLINE prostredníctvom internetovej platformy ZOOM.

NA ČO SA NAJČASTEJŠIE PÝTATE

Tu nájdete najčastejšie otázky záujemcov o kurz FILOZOFIA PRE ŽIVOT.
Pokiaľ nenájdete odpoveď na svoju otázku, môžete nám napísať.

Všeobecné otázky


Kde sa kurzy konajú?

Pravidelne otvárame kurzy v Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici.

Ako sa k vám dostanem v Bratislave?

V Bratislave nás nájdete v Centre AGATHOS na Osadnej č. 15. MHD: Druhá zastávka od Trnavského mýta s názvom Nová doba. Odtiaľ potom pokračujte pešo cca 130 m po Kutuzovovej ulici na Osadnú (druhá odbočka doľava z Kutuzovovej). Parkovať je možné v priľahlých uliciach v súlade s parkovacou politikou mesta Bratislava.

Ako sa k vám dostanem v Košiciach?

V Košiciach sa kurzy realizujú na Mlynskej ul. č. 2, blízko Dómu sv. Alžbety, na rohu Hlavnej a Mlynskej ulice, hneď pri banke. Pri vchode z ulice sú zvončeky, v ľavom rade v hornej časti sa nachádza zvonček označený Nová Akropolis. Po vstupe do átria sa pravým schodiskom dostanete na prvé poschodie, kde priamo oproti schodisku uvidíte dvere s výrazným logom Novej Akropolis. MHD: sú dve možnosti: 1. Môžete prísť na Mlynskú ul. zo zastávky Jakabov palác, alebo sa môžete priviesť na Nám. osloboditeľov a cez Hlavnú ulicu prejsť ku Dómu a zabočiť na Mlynskú. Parkovanie v okolí Mlynskej ulice v čase od 7.30 h do 18 h je možné len za poplatok, najbližšie parkovisko je na Orlej, alebo na Krmanovej ulici. Po 18 h je parkovanie na Krmanovej zdarma.

Ako sa k vám dostanem v Banskej Bystrici?

Kurz sa koná v priestoroch Novej Akropolis, na adrese: Dolná 47, na 2. poschodí, vedľa Kostola sv. Alžbety, v blízkosti obchodného centra Point.

Zabezpečujete ubytovanie?

Ubytovanie nezabezpečujeme, ale na požiadanie Vám môžeme niektoré ubytovacie zariadenie odporúčať.

Otázky o kurze

Je pre mňa kurz vhodný?

Filozofia nie je len teoretická disciplína odtrhnutá od bežného života. V klasických filozofiách sú často ukryté praktické rady, ktoré sú natoľko nadčasové, že z nich čerpajú aj mnohé moderné tréningy sebarozvoja. Na tomto kurze získate základný prehľad o klasických filozofických školách a smeroch, ich základných myšlienkach, a dozviete sa, ako ich aplikovať vo svojom každodennom praktickom živote, získate praktické tipy na rozvoj osobnosti a na odkrývanie svojho potenciálu.

Dostanem osvedčenie o absolvovaní kurzu?

Každý úspešný absolvent dostane po skončení kurzu diplom.

Ako dlho kurz trvá?

Kurz trvá 18 týždňov. Obsahom kurzu je 18 tém (každý týždeň jedna prednáška na jednu tému). Súčasťou kurzu sú aj tri „predĺžené“ hodiny, na ktorých si zopakujeme látku z predchádzajúcich prednášok a vyskúšame si ďalšie cvičenia z psychológie.

Potrebujem na kurz nejakú predprípravu?

Žiadna predchádzajúca príprava nie je potrebná, kurz je určený pre každého, kto má záujem bližšie spoznať nadčasové idey a hodnoty ľudstva a rady a tipy, ako ich uplatňovať v praxi.

Môžem sa prihlásiť len na niektoré prednášky?

Kurz je koncipovaný ako porovnávací kurz a hoci sa na prvý pohľad zdá, že témy sú rôznorodé, jednotlivé prednášky na seba nadväzujú. V jednotlivých témach sú informácie, na ktoré sa lektor spätne odvoláva počas celého kurzu a využíva ich pri vysvetľovaní ďalších tém alebo cvičení. Nie je teda možné prihlásiť sa len na niektoré prednášky kurzu.

Ako dlho trvá jedna prednáška

Prednáška trvá jeden a pol hodiny. V rámci tohto času je v polovici prednášky zaradená 10 min. prestávka.

Ako sa prihlásiť

Koľko kurz stojí?

Kurz sa skladá z 3 blokov po 6 prednášok. Každý blok stojí 25 EUR. (študenti a dôchodcovia 20 EUR)

Čo znamená nezáväzná prihláška na prvú prednášku zdarma?

Prvá prednáška slúži na to, aby sa záujemcovia dozvedeli podrobnosti o obsahu kurzu a čo im kurz môže dať. Lektor predstaví jednotlivé témy, základné pojmy a vysvetlí, ako bude kurz prebiehať. Prvá prednáška je taktiež priestor na zodpovedanie praktických otázok, napr. aká je možnosť nahradenia si vymeškanej hodiny a pod. Na túto prednášku je vstup ZDARMA. Termíny kurzov, ktoré sú uvedené v našom programe, sú práve termíny prezentačných prednášok. Samotný kurz začína prvou témou spravidla nasledujúci týždeň.

Ako sa môžem prihlásiť na kurz?

Ideálne je rezervovať si prostredníctvom prihlasovacieho formulára svoje miesto na prvej prednáške, ktorá je ZDARMA a po jej skončení (ak sa pre kurz rozhodnete) vypísať prihlášku na kurz. Na prvú prednášku je možné prísť aj bez tejto rezervácie - pri veľkom záujme vám však nemôžeme garantovať miesto. Pre tých, ktorí nestihnú účasť na prvej prednáške, je možné sa prihlásiť aj neskôr po začatí kurzu. Jednotlivé žiadosti sa posudzujú individuálne.

Mal/a by som záujem sa prihlásiť, ale neviem či sa budem môcť zúčastniť všetkých termínov.

V opodstatnených prípadoch je možné si vymeškanú prednášku nahradiť dvomi spôsobmi: 1. prednášku môžete absolvovať s iným kurzom. Lektor zistí termín a kurz, v ktorom to bude možné. 2. Individuálnou konzultáciou s lektorom. Nejedná sa o úplnú náhradu prednášky, ale konzultácia je zameraná hlavne na informácie, na ktoré budú nasledujúce prednášky nadväzovať. Za nahradenie prednášky sa neúčtuje žiadny poplatok.

Ako môžem zaplatiť?

Zaplatiť môžete po vyplnení prihlášky v hotovosti, alebo prevodom na účet.

Musím zaplatiť celý kurz naraz?

Kurz je možné zaplatiť na tretiny, pred začiatkom prvej, siedmej a trinástej témy.

Poskytujete zľavy?

Áno, pre študentov a dôchodcov poskytujeme zľavu.