ONLINE - Počas opatrení COVID - 19  prebieha kurz Filozofia pre život aj ONLINE prostredníctvom internetovej platformy ZOOM.

Každý z nás môže byť zmenou,

ktorú chce vidieť vo svete

Byť filozofom je spôsob života, ktorý je spojený s najušľachtilejšími cieľmi ľudstva. Ak filozofia nie je len formálna,
ale aj praktická, pomáha nám lepšie sa spoznať a zlepšovať samého seba.

Praktická filozofia?

Chceli by ste lepšie spoznať samých seba a prehĺbiť porozumenie svojho života a sveta, ktorý vás obklopuje? Máte otázky a hľadáte odpovede? Je veľa ciest, ako ich nájsť. Jednou z nich vždy bola cesta filozofie.

Keď sa dnes povie slovo filozofia, často si predstavíme teoretickú disciplínu odtrhnutú od praktického života. Tento kurz vám ponúka filozofiu takú, aká je vo svojej podstate – praktickú, zrozumiteľnú a aplikovateľnú.

Zoznámite sa s najvýznamnejšími myšlienkami rozvinutých civilizácii celého sveta, ktorých hodnota je aktuálna dodnes. Budeme sa o nich rozprávať, navzájom ich porovnávať a odhaľovať medzi nimi súvislosti. Získate praktické rady a tipy na rozvoj osobnosti a na odkrývanie svojho potenciálu.

Spoločne nahliadneme do sveta zaujímavých otázok týkajúcich sa etiky a hodnôt, do problematiky spolužitia medzi ľuďmi aj do logiky a zákonitostí histórie. Kurz podnecuje vlastné hľadanie súvislostí a odpovedí na otázky o zmysle, princípoch a zákonoch života.

18 pútavých tém

Predstavíme vám rozličné myšlienky a hodnoty prítomné v klasických filozofiách starého Egypta, antického Grécka a Ríma, Indie, Číny či Tibetu, ktoré sú stále aktuálne a nápomocné pri hľadaní odpovedí na otázky súčasného človeka.

Osobný rozvoj

Poskytneme vám praktické tipy a cvičenia, ktoré vám pomôžu na ceste lepšieho spoznania seba samého a rozvoja osobnosti.

Otvorená diskusia

V priateľskej atmosfére budete mať možnosť zreflektovať svoje myšlienky a podeliť sa s inými o svoje skúsenosti.

Syntéza ľudského poznania

Filozofia ako syntéza ľudského poznania, nie ako samostatná špecializácia.
Kurz mi ponúkol to, čo som hľadala. Vždy som sa zaujímala o staroveké civilizácie, kultúry a filozofie. Pritiahol ma Egypt a budhizmus. Našla som tu odpovede na mnohé moje otázky.
Jana Benďáková
Kurz „Filozofia pre život“ mi dal oveľa širší prehľad o témach, ktorými som sa dovtedy zaoberal len sám. Tiež som si urobil predstavu o tom, ako by mohlo vyzerať pokračovanie v štúdiu.
Emil Medzihorský

Osemnásť tém kurzu: FILOZOFIA PRE ŽIVOT

Kurz pre rozvoj osobnosti vás v 18-tich témach prevedie najvýznamnejšími myšlienkami a hodnotami, ktoré tvoria významné duchovné dedičstvo ľudstva

Podrobnosti o kurze

Úvodná prednáška:

ZDARMA

Na úvodnej prednáške vám predstavíme kompletný prierez, obsahovú náplň kurzu a zodpovieme vaše prípadné otázky.

Je potom len na vás, či sa rozhodnete na kurz prihlásiť.

Celý kurz trvá 18 týždňov. Jeho obsahom je 18 prednáškových tém a 3 stretnutia sú venované dialógom na prebrané témy
a praktickým cvičeniam.

Cena kurzu sa líši podľa mesta, v ktorom sa kurz realizuje.
Pre viac informácií o cene vo vami vybranom meste navštívte sekciu FAQ (často kladené otázky) kliknutím na tlačidlo nižšie.  

Kedy a kde

Pravidelne otvárame kurzy praktickej filozofie
„FILOZOFIA PRE ŽIVOT“ v Bratislave, v Košiciach
a v Banskej Bystrici
.
Harmonogram je v každej lokalite individuálny, spravidla však zvykne prebiehať v podvečerných hodinách.

ČO O KURZE POVEDALI ABSOLVENTI

kurz Filozofia pre život absolvovalo už viac ako 700 účastníkov

Páčil sa mi široký záber. Nebolo to jednostranne zamerané na jednu kultúru či filozofiu, práve naopak. Tiež sa mi páčilo, že bolo ukázané, ako prakticky vieme filozofiu použiť v živote a prípadne si ňou ten život aj zlepšiť. To bolo úplne niečo nové, s čím som sa doposiaľ inde nestretla.
Mária Horváthová
Je to všetko v jednom, človek získa prehľad a inšpiráciu pre svoj každodenný život. A hlavne to je zábava a človek sa lepšie spozná a porozumie ľuďom a svetu vôkol. Rozhodne by som kurz odporúčala každému.
Viera Bodnárová
Kurz mi odporučila priateľka, pretože vedela, že ma zaujíma história. Obsah kurzu a jeho témy ma zaujali, tak som sa prihlásil. Najviac ma zaujala psychológia a jej tajomstvá a zároveň možnosť sa o tejto téme porozprávať s prednášajúcim.
Martin Meliško

Ako sa prihlásiť na kurz?

Vyberte si lokalitu, ktorá vám najviac vyhovuje a nezáväzne
si zarezervujte svoje miesto na úvodnú prednášku zdarma. 

V Bratislave

sú aktuálne naplánované nasledujúce termíny:

        29. január 2020 o 18:00 h.
        10. február 2020 o 18:00 h.
           

V Košiciach

pripravujeme kurz v nasledujúcich termínoch:

           21. január 2020 o 17:30 h.
           28. január 2020 o 17:30 h.
         
       

V Banskej Bystrici

si môžete vybrať
z nasledujúcich termínov:

        27. január 2020 o 17:30 h. 
        18. február 2020 o 17:30 h. 

  

O nás

Kultúrna asociácia Nová Akropolis je organizácia s filozofickým, kultúrnym a sociálnym zameraním, ktorá na Slovensku pôsobí od roku 2000 ako pobočka medzinárodnej organizácie, ktorá má tri hlavné oblasti činnosti:
filozofia, kultúra a dobrovoľníctvo.

V súčasnosti združujeme viac ako:

0
dobrovoľníkov
Ktorí hovoria viac ako:
0
jazykmi
A pôsobia vo viac ako:
0
krajinách sveta

Spoločne sa venujeme porovnávaciemu štúdiu filozofií, klasických kultúr či symbolizmu, inšpirujeme sa myšlienkami veľkých osobností filozofie, psychológie, vedy, kultúry a humanizmu a pracujeme na tom, aby sme tieto idey a hodnoty pretavili do konkrétnych činov prospešných nášmu okoliu. Združujeme dobrovoľníkov, ktorí pripravujú vzdelávacie, kultúrne, sociálne a ekologické aktivity v podobe prednášok, kurzov, divadelných predstavení, workshopov, tvorivých dielní, programov pre detské domovy či ekologických podujatí. 

Symbolika názvu vychádza zo starogréckeho označenia Akropolis, čo označovalo vyvýšenú časť mesta. Tu sa uskutočňoval kontakt medzi tým, čo je viditeľné, a tým, čo je neviditeľné. Ide o symbolické miesto pre našu imagináciu, ktoré inšpiruje k tomu, aby sme vystúpili k tomu najvznešenejšiemu v nás samých.